gest – značenje

 

gest (latinski gestus):
1) pokret ruke, glave ili nekog drugog dela tela kojim se pojašnjava govor, zamenjuje izraz;
2) figurativno: izvršena radnja, postupak, delo, čin.

 

gestikulacija (latinski gesticulatio) – izražavanje gestovima, pokreti ruku koji prate govor.

 

gestikulisati i gestikulirati (latinski gesticulari) – praviti gestove, pokrete rukama za vreme govora; mahati rukama.