gest – značenje


gest (latinski gestus):
1) pokret ruke, glave ili nekog drugog dela tela kojim se prati i potencira govor ili kojim se izražava neka duševna reakcija;
2) figurativno: postupak prema nekome, delo, čin (lep gest, ružan gest, viteški gest).