glacijacija – značenje


glacijacija (latinski glaciatus):
1) u geologiji: pojave u vezi s lednicima i snežnicima iz ledenog doba;
2) u geologiji: stvaranje, formiranje velikih ledenih naslaga; zaleđivanje.