glaciologija – značenje


glaciologija (latinski glacies ’led’, grčki -logía ’znanje, nauka’) – naučna disciplina koja proučava fizička svojstva leda i snega, kretanje i evoluciju lednika, glečera.