glicerin – značenje

 

glicerin (francuski glycérine, prema grčkom glykerós – sladak) – u hemiji: organsko jedinjenje, trovalentni alkohol, bezbojna gusta sladunjava tečnost koja se dobija od životinjske masti i biljnog ulja; upotrebljava se u kozmetici, medicini, prehrambenoj industriji i dr.