glicerin – značenje


glicerin (francuski glycérine) – u hemiji: organsko jedinjenje, trovalentni alkohol, bezbojna gusta sladunjava tečnost koja se dobija od životinjske masti i biljnog ulja; upotrebljava se u kozmetici, medicini, prehrambenoj industriji i dr.