gnatalgija – značenje


gnatalgija (grčki gnáthos ’čeljust’ i álgos ’bol’) – u medicini: bol u vilici, u licu, u obrazu.