granit – značenje

 

granit (nemački Granit od italijanskog granito) – u mineralogiji: veoma čvrsta magmatična stena sastavljena od feldspata, kvarca i drugih minerala, koja se upotrebljava u građevinarstvu i vajarstvu.