gratis – značenje


gratis (latinski gratis):
1) (kao nepromenljivi pridev) koji se ne plaća, besplatan;
2) (kao prilog) besplatno, badava, džabe, bez nadoknade, na dar, na poklon.