grimiz – značenje


grimiz (arapski qirmiz):
1) skupocena tkanina ljubičastocrvene boje;
2) jarka ljubičastocrvena boja, purpur, skerlet;
3) vrsta morskog puža, Murex brandaris.