groš – značenje


groš (nemački Groschen):
1) kovani novac različite vrednosti u raznim zemljama (u Srbiji do 1918. nikleni novac od 20 para, u Hrvatskoj 10 filera itd.); srebrni novac koji se kovao počev od srednjeg veka u Francuskoj, Mađarskoj, Italiji, Češkoj, Turskoj; danas novčana jedinica u Poljskoj (stoti deo zlota);
2) sitan novac uopšte; novčić, para.