gulanfer – značenje

 

gulanfer (turski gulâmpare):

1) beskućnik, skitnica, probisvet, uličar, golja;

2) mangup, baraba, besposličar, izelica.

 

gulanferski – koji se odnosi na gulanfere, svojstven gulanferima (npr. gulanfersko društvo).