gulanfer – značenje

 

gulanfer (turski gulâmpare):
1) beskućnik, skitnica, probisvet, uličar, golja;
2) mangup, baraba, besposličar, izelica.

 

gulanferski, -a, -o – koji se odnosi na gulanfere, svojstven gulanferima (npr. gulanfersko društvo).