gulanfer – značenje


gulanfer (turski gulâmpare):
1) beskućnik, skitnica, probisvet, uličar, golja;
2) mangup, baraba, besposličar, izelica.