halebarda – značenje

 

halebarda (francuski hallebarde) – vrsta starog srednjovekovnog koplja sa sekiricom pri vrhu ispod šiljka, ubojna sekira, oštroperac.