Hanuka – značenje


Hanuka (hebrejski hanukkāh) – jevrejski osmodnevni praznik, kojim se slavi ustanak Makabejaca za oslobođenje jerusalimskog Hrama; praznik svetla i sveća.