harakiri – značenje


harakiri (japanski hara ’trbuh’ i kiri ’ubod’) – naziv za ritualno samoubistvo u Japanu uobičajeno kod klase samuraja (paranje utrobe vodoravnim rezom), sepuku.