haranga – značenje

 

haranga (francuski harangue od gotskog hrings):
1) istorijski: svečani govor održan pred skupom ljudi;
2) figurativno: vatreni huškački govor, nagovaranje protiv nekoga, podstrekivanje, podbadanje.