haranga – značenje


haranga (francuski harangue):
1) istorijski: svečani govor održan pred skupom ljudi;
2) figurativno: vatreni huškački govor, nagovaranje protiv nekoga, podstrekavanje, podbadanje, huškanje; hajka.