haranga – značenje

 

haranga (francuski harangue od gotskog hrings):

1) istorijski: svečani govor održan pred skupom ljudi;

2) figurativno: vatreni huškački govor, nagovaranje protiv koga, podstrekivanje, podbadanje.