harem – značenje


harem (turski harem):
1) kod muslimana, ženski deo kuće u koji je strogo zabranjen pristup muškarcima;
2) naziv za sve žene u muslimanskoj kući (supruge, ljubavnice, robinje, posluga);
3) figurativno: više ljubavnica jednog muškarca; uopšte mnoštvo, skup žena.