havarija – značenje

 

havarija (nemački Havarie od italijanskog avaria od arapskog ’awār):
1) oštećenje, kvar broda, aviona, vagona i sl.;
2) šteta, nezgoda, kvar uopšte;
3) figurativno: životni brodolom, neuspeh.