heksagram – značenje


heksagram (grčki héx ’šest’ i grámma ’slovo’):
1) šestokraka zvezda, geometrijska slika koja se sastoji od dva prepletena jednakostranična trougla;
2) Davidova zvezda, drevni jevrejski simbol.