heksagram – značenje

 

heksagram (grčki héx – šest i grámma – slovo):
1) šestokraka zvezda, geometrijska slika koja se sastoji od dva prepletena jednakostranična trougla;
2) Davidova zvezda, drevni jevrejski simbol.