hepatitis – značenje


hepatitis (grčki hêpar (gen. hêpatos) ’jetra’ i -ítis ’zapaljenje’) – u medicini: zapaljenje jetre.