herbarijum – značenje


herbarijum i herbarij (latinski herbarium):
1) zbirka osušenih, presovanih biljaka;
2) sveska u kojoj se čuvaju takve biljke.