herbarijum – značenje

 

herbarijum i herbarij (latinski herbarium):

1) zbirka osušenih, presovanih biljaka;

2) sveska u kojoj se čuvaju takve biljke.