hipohondrija – značenje

 

hipohondrija (grčki hypochóndria) – u psihologiji: sklonost ka umišljanju bolesti, preteran strah od bolesti.

 

hipohondar – onaj koji pati od hipohondrije, uobraženi bolesnik.