hipohondrija – značenje


hipohondrija (grčki hypochóndria) – u psihologiji: sklonost ka umišljanju bolesti, preteran strah od bolesti; stanje duševne utučenosti zbog umišljene bolesti.