hipokrit – značenje

 

hipokrit(a) (grčki hypokritēs) – onaj koji se predstavlja kao dobar i ispravan, ali je nepošten i dvoličan, licemer.