hipokrit – značenje

 

hipokrit i hipokrita (grčki hypokritēs) – onaj koji se predstavlja kao dobar i ispravan, ali je nepošten i dvoličan, licemer.

 

hipokrizija (grčki hypókrisis) – pretvaranje da neko ima osobine i uverenja kakva zapravo nema, glumljenje dobrih namera s ciljem da se neko prevari; licemernost, dvoličnost.