hlorofil – značenje

 

hlorofil (grčki chlōrós – zelen i phýllon – list) – u botanici: zelena materija u lišću biljaka koja učestvuje u procesu fotosinteze; u industriji se upotrebljava kao boja ili kao dezodorans.