hlorofil – značenje


hlorofil (grčki chlōrós ’zelen’ i phýllon ’list’) – u botanici: zelena materija u lišću biljaka koja učestvuje u procesu fotosinteze; u industriji se upotrebljava kao boja ili kao dezodorans.