homunkul – značenje

 

homunkul (latinski homunculus, deminutiv od homo – čovek):
1) prema verovanju alhemičara, malo biće nalik čoveku dobijeno alhemijskim postupkom;
2) u biologiji: nenaučna teorija po kojoj ljudska polna ćelija u embrionalnoj fazi ima sve organe buduće razvijene individue.