hostija – značenje

 

hostija (latinski hostia):

1) istorijski: u starom Rimu, žrtvena životinja;

2) u katoličkoj crkvi, okrugli tanki listić ispečenog testa od belog pšeničnog brašna koji služi za pričešćivanje.