hostija – značenje


hostija (latinski hostia):
1) istorijski: u starom Rimu, žrtvena životinja;
2) u katoličkoj crkvi, okrugli tanki listić ispečenog testa od belog pšeničnog brašna koji služi za pričešćivanje.