ibuki – značenje


ibuki (japanski ibuki) – u karateu, tehnika disanja usklađena s pokretima radi postizanja snažnijeg udarca.