identifikovati – značenje


identifikovati (srednjovekovni latinski identificare):
1) (nekoga, nešto, nekoga s nekim ili s nečim) smatrati istim, istovetnim; izjednačiti, izjednačavati;
2) utvrditi, utvrđivati nečiji identitet, prepozna(va)ti;
3) identifikovati se poistovetiti se, poistovećivati se, izjednačiti se, izjednačavati se (s nekim).