idolatrija – značenje


idolatrija (srednjovekovni latinski idolatria):
1) obožavanje idola, verovanje u božansku moć (kipova, ikona i sl.);
2) figurativno: slepo obožavanje, preterano poštovanje, potpuno prihvatanje (nekoga, nečega).