iluzija – značenje

 

iluzija (latinski illusio):

1) u psihologiji: čulna obmana, varka u opažanju stvarnosti;

2) figurativno: samoobmana, zavaravanje, uobraženje, zabluda; neostvarljiv cilj.

 

iluzionist(a):

1) u filozofiji: pristalica iluzionizma;

2) onaj koji izaziva iluzije kod drugih, opsenar, mađioničar.

 

iluzionizam:

1) u filozofiji: pravac po kojem je svet samo iluzija, obmana;

2) stvaranje iluzija, obmanjivanje čula, opsenarstvo; mađioničarska veština.

 

iluzoran – koji obmanjuje, varljiv, neostvarljiv; koji postoji samo u mašti, nestvaran.