incitacija – značenje

 

incitacija (latinski incitatio) – nagovaranje, navođenje, podbadanje, podsticanje, huškanje.