indiferencija – značenje

 

indiferencija = indiferentnost (latinski indifferentia) – ravnodušnost, nezainteresovanost, neutralnost.

 

indiferentan:

1) ravnodušan, nezainteresovan, koji ne saoseća, koji ne učestvuje, neutralan;

2) nevažan, beznačajan.

 

indiferentist(a):

1) u filozofiji: pristalica indiferentizma;

2) ravnodušan čovek, onaj koji ne pokazuje interesovanje ni za šta.

 

indiferentizam:

1) u filozofiji: shvatanje po kojem je svaka stvar ili svako biće u osnovi isto kao sve druge stvari, odnosno bića iste vrste;

2) u filozofiji: verovanje da je najbolje biti ravnodušan prema svemu (svetu, zlu i smrti);

3) u teologiji: shvatanje da su razlike među religijama nevažne.