individualizam – značenje


individualizam (srednjovekovni latinski individualis, -izam):
1) težnja pojedinca da se izdvoji iz društva; nastojanje čoveka da se ostvaruje u ličnim sklonostima i težnjama, bez obzira na društvene konvencije;
2) ponašanje pojedinca koji svoje interese suprotstavlja potrebama zajednice, sebičnost;
3) shvatanje po kojem je pojedinac najviša vrednost društva;
4) u sociologiji: shvatanje po kojem su društvene pojave rezultat uzajamnog delovanja pojedinaca.