inklinacija – značenje


inklinacija (latinski inclinatio):
1) naklonost, sklonost, naginjanje (nečemu);
2) u fizici: nagibni ugao magnetne igle prema horizontalnoj ravni;
3) u astronomiji: ugao između putanje planete i ravni ekliptike;
4) u matematici: nagnutost (ravni ili linije) prema horizontalnoj ravni;
5) u medicini: sklonost organizma nekoj bolesti.