jarak – značenje


jarak (turski ark):
1) dugačak, široko iskopan kanal, rov za odvođenje ili dovođenje vode;
2) vojno: rov kao zaklon od neprijatelja, šanac.