jarma – značenje


jarma (turski yarma) – krupno samleveno pšenično ili kukuruzno brašno za ishranu stoke, stočna hrana, prekrupa.