jarma – značenje

 

jarma (turski yarma) – pokrajinski: krupno samleveno pšenično ili kukuruzno brašno koje se daje stoci, stočna hrana; prekrupa.