jatagan – značenje


jatagan (turski yatağan) – istorijski: dugačak zakrivljen nož, sličan sablji, s oštricom na unutrašnjoj strani sečiva, koji se nosio za pojasom, nekad glavno oružje turskih janičara.