jeres – značenje

 

jeres (grčki haíresis):
1) u religiji: versko učenje koje je u suprotnosti s kanonskim dogmama i zvaničnim poretkom neke crkve ili verske zajednice; krivoverje;
2) figurativno: negiranje ili idejno odstupanje i odvajanje od principa nekog političkog, ideološkog ili umetničkog programa ili pokreta.

 

jeretik (grčki hairetikós) – onaj koji odstupa od pravog učenja (naročito verskog), pristalica, sledbenik neke jeresi, krivoverac.