kabast – značenje


kabast, -a, -o (turski kaba) – koji zauzima mnogo prostora, koji je velikih dimenzija, glomazan, krupan, nezgrapan.