kadenca – značenje


kadenca (italijanski cadenza):
1) u muzici: niz tonova ili akorda koji ukazuje da je u pitanju završetak kompozicije ili njenog dela;
2) u muzici: virtuozna solistička deonica pri kraju kompozicije ili stava; duži melodijski ukras na kraju arije;
3) odmor ili spuštanje glasa na poslednjem, naglašenom slogu (stiha, rečenice).