kalorija – značenje

 

kalorija (francuski calorie, prema latinskom calor – toplina) – u fizici: jedinica za merenje količine toplote, odnosno energije koja se unosi hranom; definiše se kao toplota potrebna da se jedan gram vode zagreje za jedan stepen Celzijusa.