kapara – značenje


kapara (italijanski caparra) – deo novca koji se isplaćuje unapred na ime neke kupovine ili drugog posla (kao zaloga da će sve uslove ugovora ili pogodbe obe strane tačno ispuniti), predujam, akontacija.