kateta – značenje


kateta (grčki káthetos) – u matematici: jedna od dveju kraćih stranica pravouglog trougla, koje čine prav ugao.