katran – značenje


katran (turski katran) – žitka ili smolasta materija tamne boje koja se dobija suvom destilacijom uglja ili drveta; upotrebljava se za zaštitu od vlage, za pravljenje asfalta i u hemijskoj i drugoj industriji uopšte.