kavitacija – značenje


kavitacija (latinski cavitas) – nastajanje mehura ili vakuuma u tečnosti koja se vrtložno kreće.