kavitacija – značenje

 

kavitacija (latinski cavitas, prema cavus – šupalj) – nastajanje mehura ili vakuuma u tečnosti koja se vrtložno kreće.