konfiguracija – značenje


konfiguracija (latinski configuratio) – međusobni položaj i odnos elemenata koji čine neku celinu, izgled nečega složenog; poredak, raspored, sklop.