konsekventan – značenje


konsekventan, -tna, -tno (latinski consequens) – koji ne odstupa od određenog stava, shvatanja, dosledan, postojan, istrajan.