konsekventan – značenje

 

konsekventan (latinski consequens) – koji ne odstupa od određenog stava, shvatanja, dosledan, postojan, istrajan.