konspirativan – značenje


konspirativan, -vna, -vno (novolatinski conspirativus):
1) koji se odnosi na konspiraciju, zaverenički;
2) koji se čuva u tajnosti, skriven od nekoga, poverljiv.