konstanta – značenje


konstanta (nemački Konstante):
1) u matematici i fizici: veličina čija se vrednost ne menja promenom drugih veličina;
2) uopšte ono što je stalno, postojano, nepromenljivo.