konstanta – značenje

 

konstanta (nemački Konstante, prema latinskom constans – postojan):

1) u matematici i fizici: veličina čija se vrednost ne menja promenom drugih veličina;

2) uopšte ono što je stalno, postojano, nepromenljivo.

 

konstantan – stalan, postojan, nepromenljiv.

 

konstantnost – osobina onoga što je konstantno, postojanost, nepromenljivost.