konstanta – značenje

 

konstanta (nemački Konstante, prema latinskom constans – postojan):
1) u matematici i fizici: veličina čija se vrednost ne menja promenom drugih veličina;
2) uopšte ono što je stalno, postojano, nepromenljivo.