konstitucija – značenje


konstitucija (latinski constitutio):
1) skup urođenih fizičkih i(li) psihičkih osobina organizma; građa tela, telesni sklop;
2) unutrašnji sastav, sadržaj, struktura;
3) u politici: osnovni državni zakon, ustav.