konsultacija – značenje

 

konsultacija (latinski consultatio):
1) savetovanje, većanje, izmena mišljenja o nekom pitanju; razgovor sa stručnjakom, traženje nečijeg saveta, suda o nečemu;
2) na univerzitetu, vreme određeno za razgovor pojedinih studenata s profesorom.

 

konsultant (latinski consultans) – onaj koji daje stručne savete i mišljenje o nečemu, stručni savetnik.

 

konsultovati (latinski consultare):
1) (za)tražiti od nekoga savet, sud, mišljenje o nečemu;
2) (konsultovati se) (po)savetovati se međusobno, zajednički razmotriti, razmatrati.