konvergirati – značenje


konvergirati (latinski convergere) – posta(ja)ti sličan; približiti se, približavati se nekoj zajedničkoj granici; steći se, sticati se u zajedničkoj tački.